Жастар порталы
Философиялық герменевтика, постмодернизм, структурализм және постструктурализм
47 629 122 aiko

Философиялық герменевтика, постмодернизм, структурализм және постструктурализм

Философия

Герменевтика атауы Құдайлардың әмірін адамдарға түсіндіріп, адамдардың тілек-дұғаларын Құдайларға жеткізетін грек Құдайы Герместің атынан бастау алады. Герменевтика дәстүрлері ортағасырлық экзегетикада інжіл мәтіндерін байымдау барысында қалыптастырылған. Олар өздерінің түсіндірілуіне септігін тигізіп, мәтіндерді бір дәуір тілінен басқа дәуір тіліне аудару барысында негізге алынды.

Өткен ғасырдан бастап бұл сөз рухани мәдениет феномендерінің алғышарттары, ұғыну және мағынасын түсіну процестерінің мүмкіндіктері мен ерекшеліктері («істің мәні») туралы философиялық ілімді білдіреді.

https://shopping.nv.ua/deti/chernaya-pyatnica-2020-chto-kupit-na-rasprodazhah-rebenku-luchshie-skidki-na-detskie-tovary-50125841.html

Философиялық герменевтика Ф.Шлейермахер, М.Хайдеггер, әсіресе ХХ ғасыр герменевтикасының классигі – Х.-Г.Гадамердің жұмыстарының арқасында ғылыми-зерттеудің ерекше саласы ретінде қалыптасты. Олардың зерттеулері адамның мінез-құлығы мен әрекеттерін, іс-әрекетті ұйымдастырудың ойын тәсілдерін, коммуникативтік байланыстар мен қатынастар типологиясын құруды, жалпы әлеуметтік-мәдени шындықты ғылыми үлгілеу мәселелерін шешуге мүмкіндік тудырды.

Г.-Г. Гадамер – герменевтиканың негізін қалаушылардың бірі, өз көзқарастарында Хайдеггерге сүйеніп, герменевтиканы ұғыну әдістері мен механизмдері туралы ілім ретінде емес, болмыс туралы ілім, онтология ретінде қарастыруды ұсынады. Ол үшін ұғыну – әрекет етіп бағалаушы – зерделеуші адамның тіршілік ету тәсілі, адамның әлемді «тіршілік ету тәжірибесінде», «тарих тәжірибесінде» және «өнер тәжірибесінде» меңгеруінің әмбебап тәсілі.

Герменевтиканың негізгі идеясы: «тіршілік ету – басқалармен ұғынылу» (В. Дильтей). Зерттеу нысаны ретінде, әдетте, мәтін саналады. Гадамер «Ақиқат пен әдіс», «Диалог пен диалектика» жұмыстарында осы Дильтей тезисін өрбіте түседі. Ол ұғыну табиғатын, шектері мен шарттарын зерттейді. Оның тұжырымдамасының мәні қысқаша түрде келесіде қамтылады: Адам баласы лингвистикалық тұрғыдан ресімделген тілде көрініс табатын әлемде өмір сүреді. Мұндай әлемде тіл дербес субстанция болып саналады, сондықтан ұғыну адам болмысында онтологиялық болып табылады.

Ол ұғыну мен түсіндіруді тұтас процестің құрамдас бөліктері ретінде қарастыра келе, оның «көкжиектілігін», ашықтығын, тұйықталмағандығын баса көрсетеді. Ұғыну «ұғынылуы тиіс мәтінді түсіндірушінің жағдайына қарай қолданудан» тұрады және сондай болып табылады. Ұғыну да, түсіндіру де өз табиғатына қарай плюралистік әрі тарихи. Олар «МЕН және СЕН» диалогына негізделеді. Бұл диалог екі адамның – автор мен түсіндірушінің қарым-қатынасымен шектелмейді, ол түсіндіруші мен мәтін арасындағы арақатынасқа «кіріктіріледі». Түсіндіруші тарихи және әдеби мәтінге сұрақтар қояды. Мәтінмен жұмыс істеу барысында, ол оны түсініп қана қоймай, «оған жаңа түсініктемелер беруге ұмтылады. Ол мәтіннің авторына емес, тарихи және әдеби мәтінге сұрақ бере алуы тиіс. Герменевтикалық тәжірибенің, «герменевтикалық шеңбердің» (ұғыну шеңберінің) философиялық мәні – Гадамер бойынша «онда ғылыми пайымдауға келмейтін ақиқат ашылатындығынан тұрады.

Герменевтика тұрғысынан адамдардың қатынас әлемі – біз үшін жалғыз қолжетерлік, әрі аса құнды әлем. Себебі «…дәл соның ішінде мәдениеттің, құндылықтар мен мән-мағыналардың әлемі қалыптасады». Сондықтан Гадамер ұғынуды әлеуметтік болмысты ұғынудың, мәдениеттің мәні мен феномендерін түсінудің міндетті шарты ретінде қарастырады. Ұғыну процесі тану процесімен бірдей шексіз.

Алдымен Гадамер герменевтиканың ұғыну әдіснамасы ретінде қалыптасқан анықтамаларын жоққа шығармастан, Хайдеггер «тілі» мен Гегель «идеясын» («Логос») синтездеп, герменевтиканы онтологияға елеулі рөл бөлінетін философия ретінде құрастыруға әрекеттенеді. Оның герменевтикадағы орны тану субъектінің онтологиялық түсініктемесінде қамтылады. Бұл, біріншіден, герменевтикада мәтінді түсіну әдістері мен әдістемелерін әзірлеуге қарағанда, Гадамер біржақты гносеологиялық бағдарды еңсеруге ұмтылып, герменевтиканың келелі мәселелерінің қатарына өзінің ұстазы – М.Хайдеггердің іргелі онтологиясынан алынған идеялары – дүниетаным мен өмірдің мәні мәселелерін қосқандығын білдіреді. Екіншіден, Гадамер герменевтиканы түпнұсқалық (авторлық) мәтінді қалпына келтіру қабілеті ретінде емес, мәтіннің шынайы оқиғасын жалғастыру мүмкіндігі, әрбір жаңа түсіндірушінің жаңа мағынаны, іс жүзінде жаңа мәтінді қалыптастыруы ретінде қарастырады.

Уақыт өте келе, Гадамер герменевтиканы мәтінді түсіндірудің техникалық құралы – әдісі ретінде түсіндіруге көбірек қарсы шығатын болады. Мұндай герменевтиканың мағынаға ешбір қатысы жоқ. Ол герменевтиканы рухани шындықты ұғыну әдісі ретінде түсінуге, мәтінді мағынаны білу үшін ұғынуға қарсы шығады, себебі мұндай түсіндіруде де герменевтикалық мәтін сөздің нағыз герменевтикалық мағынасындағы мәтін болудан қалып, ғылыми-жаратылыс ілімінің объекті тәрізді зерттеу нысанына айналады.

Гадамер бойынша, ұғынудың мақсаты мәтіннің қажетті түсіндірілуінен, түсіндірілетіннің идеялары мен пікірлерін қайта құрудан емес, диалогтық сұрақ-жауап жүйесін қалыптастыру арқылы жеке ойлау процестерін жандандырудан тұрады. Мәтінді түсіндіру герменевтикалық тәжірибенің өнімді, шығармашылық тұсына айналады. Ұғыну мәселесіне онтологиялық тұрғыдан назар аударуға көңіл бөле отырып, Гадамер «ұғынуды болмыстың толымдығына жету мүмкіндігін ашатын күй» ретінде сипаттайды.

Гадамер бойынша ұғыну ой талдауының акті емес, мәтінге қатысты ой жүгіртуге себеп болып табылады, осының барысында түсіндірушінің өзін-өзі танытуы жүзеге асырылады. Басқамен Кездесу барысында (үлкен әріппен беріледі, себебі бұл тұстағы әңгіме онтологиялық кездесу туралы болмақ), «Сен-тәжірибе» қалыптасады. Мұндай ұғыну адамның іс-әрекеттерінің, тіпті жалпы өмірінің базисіне айналады, себебі диалог барысында нағыз шынайы мағынаның қалыптасуы басталады. Мағынаның туындауы ұғынудың бастамашысы функциясын орындайды. Мағына өмірдің өзіндік құрылымына, тіпті өмірдің тереңділігі мен тығыздығына «қоса өрілген» деп айтуға болады.

Осылайша, философияда әлемге деген түбегейлі ашықтық пен соның негізінде құрылған мағына қалыптастыру процесі орын тапқан «герменевтикалық тәжірибе» терминінің бекітілуі методологиялық плюрализмнің талаптарын қалыптастыруға мүмкіндік берді.


Мәліметтер алынған дереккөз: В.Ф. Петрова, М.Ш. Хасанов, Б.А. Джаамбаева. Философия. Оқулық. – Алматы, 2011. – 291 б.

Философиялық герменевтика негізінің қалануы Философиялық герменевтика негізінің қалануы
Неміс философы, әрі діндар, әрі филолог Фридрих Эрнст Даниэль Шлейермахер (1768-1834 жж.) қазіргі философиялық герменевтиканың бастауында тұр. Ол
Ежелгі Шығыс философиясының ортодоксальды және ортодоксальды емес мектептері Ежелгі Шығыс философиясының ортодоксальды және
Біздің дәуірімізге дейінгі I мыңжылдықтың II жартысындағы ежелгі үндінің философиялық дәстүрлері мен мектептері. Олар ведикалық мәдениет түрінде
Философиялық антропологияның  мәні мен мақсаты туралы Философиялық антропологияның мәні мен мақсаты
Философиялық антропологияның философиялық сөздіктерде берілген анықтамасына жүгінсек, көптеген анықтамаларды саралай келіп, оның мазмұнын біршама
ХХ ғасырдың екінші жартысындағы дінтану ХХ ғасырдың екінші жартысындағы дінтану
ІІ-ші дүниежүзілік соғыстан кейінгі діни зерттеулер «заманауи дінтану» деп аталды. ХХ ғасырдың ортасына дейін дінді зерттеуге байланысты халықаралық
Дінтанудың негізгі бөлімдері Дінтанудың негізгі бөлімдері
Дінтану бүгінде бірқатар бөлімдерді қамтиды, олардың арасынан философия, әлеуметтану, психология, феноменология, дін тарихы негізгілері болып
Пікірлер (122)
Пікір білдіру
Пікір білдіру
код көрінбесе қайта басыңыз
Ruthie
#1 Ruthie Қонақ 27 сәуір 2022 18:41
It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or tips. Maybe you can write next articles referring to this article. I desire to read even more things about it!click linkhttp://www.garrisonexcelsior.com/redirect.php?url=https://wiki-mixer.win/in
dex.php/15_Undeniable_Reasons_to_Love_wholesale_nhl_jerseyshttp://www.peterblum
.com/releasenotes.aspx?returnurl=https://www.notion.so/cheap-nhl-jerseys-China-
48c4055929664bf9836eb6164e9a5804
Chance
#2 Chance Қонақ 28 сәуір 2022 05:49
My partner and I stumbled over here from a different web address and thought I should check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to checking out your web page yet again.17909https://Datadragon.com/cgi-bin/pmessage.pl?action=read&fid=edu&a
mp;mid=74584http://ahg.phorum.pl/viewtopic.php?p=192205
Lilla
#3 Lilla Қонақ 28 сәуір 2022 16:05
Ahaa, its nice conversation concerning this post at this place at this webpage, I have read all that, so now me also commenting at this place.text me webhttps://wiki-room.win/index.php?title=Nfl_Point_Spreads_Facilitate_Winning_4
641441123&oldid=532345https://fair-wiki.win/index.php?title=Pittsburgh_Stee
lers_2012_Nfl_Draft_Analysis_541463614&oldid=507216
Grazyna
#4 Grazyna Қонақ 28 сәуір 2022 20:49
Hi, I do believe this is an excellent blog. I stumbledupon it ;) I'm going to come back yet again since I bookmarked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help others.Crocs outlet storehttp://mylespjtb940.image-perth.org/5-real-life-lessons-about-all-terrain-
crocshttp://gunnerqvor282.cavandoragh.org/what-s-the-current-job-market-for-cro
cs-kids-professionals-like
Marla
#5 Marla Қонақ 28 сәуір 2022 23:30
If you are going for best contents like myself, simply pay a quick visit this web site daily as it gives quality contents, thankswholesale nfl jerseyshttps://www.liveinternet.ru/users/e8oktyl256/post491668307//https://www.
liveinternet.ru/users/n7zblyi280/post491675317//
Gabrielle
#6 Gabrielle Қонақ 28 сәуір 2022 23:48
ในปี 2022 ทุกคนที่เผชิญกับปัญหาในเรื่องของการเงินจะหมดไปเมื่อได้ลงทุนกับ playslot888.com ผู้ให้บริการเว็บตรง ที่จะสร้างรายได้ออนไลน์ ผ่านเกมslotที่สามารถหาเงินได้จริง มีเกมยอดฮิตให้เลือกเล่นล้นหลามหลายค่าย จากสล็อต pg เว็บตรง,สล็อต xo เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์ 2022,live22 เว็บตรง,สล็อตค่ายjoker,SUPER SLOT,ค่าย jili, pragmatic play เว็บตรง ซึ่งมีให้เลือกเล่นมากกว่า 300 เกมส์ เลยทีเดียว ซึ่งการเล่นของทุกท่านจะไม่ผ่านตัวแทนใดๆ เล่นได้โดยตรง ไได้รับการยืนยันจากหน่วยงานต่างประเทศมากมาย ไม่ว่าจะเป็น GAMBLING COMMISSION ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ควบคุมเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์โดยตรง เพื่อไม่ให้ผู้รับบริการนั้นโดยการเอาเปรียบ เว็บเกมสล็อตของเรานั้น ไม่มีการดัดแปลงปรับปรุงแก้ไขตัวเกมแต่อย่างใด เล่นง่าย แตกง่ายแตกบ่อย ไม่เหมือนเว็บไซต์อื่นๆที่ท่านเคยเล่นมาอย่างไม่ต้องสงสัย มีระบบที่จะอำนวยความสะดวกสบายให้กับสมาชิกอย่าง สล็อต ฝากถอนออโต้ ไม่มีขั้นต่ำ ที่เร็วทันใจ ใช้เวลาไม่นานไม่เกิน 10 นาที อีกทั้งยังรองรับslot เติม true wallet โดยไม่จำเป็นจำต้องใช้บัญชีธนาคาร อีกทั้งยังจัดเต็มไปด้วยโปรสล็อตสมาชิกใหม่ และก็ยังเอาใจผู้ที่มีทุนน้อย ที่จะฝากเงินรับโบนัสฟรีๆ อย่างรับโปร10รับ100,เว็บสล็อต ฝาก 20 รับ 100 สำหรับท่านที่สนใจอยากมีอาชีพเสริมผ่านหนทางออนไลน์ วันนี้ playslot888.com เปิดให้บริการสมัคร slot เว็บตรง เข้ามาเปิดประสบการณ์ รวมสนุกสนานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด และสำหรับใครที่ยังเป็นมือใหม่ เรามีบทความ รีวิวเกมสล็อตได้เงินจริง ซึ่งมีเกมดังมากมายอย่างเช่น วัวนรก,สล็อตบ้านขนมหวาน,สล็อตกัวกระโหลก สามารถอ่านได้ฟรี เพิ่มโอกาสให้ เล่นเว็บตรงสล็อต แตกง่าย แตกบ่อย ได้มากยิ่งขึ้น เว็บสล็อตpg
Monte
#7 Monte Қонақ 29 сәуір 2022 08:04
cash advance for businesses - https://www.facebook.com/Online-Payday-Loan-US-30-Payday-Loans-In-Maryland-1046
42882239422 - cash advance direct Search Tags: Payday loan debt consolidation online cash advance payday loans instant payday loans cash advance company
Karin
#8 Karin Қонақ 29 сәуір 2022 10:36
conscious singles and online dating - https://www.facebook.com/Fast-Online-Dating-26-Online-Lesbian-Dating-Madison-Wi
-102016379173190 - booty ass online dating site Search Tags: More pros of online dating online dating paris france online dating canada free online dating personals in greece
Lois
#9 Lois Қонақ 29 сәуір 2022 11:22
watch blind dating movie online - https://www.facebook.com/Best-Online-Dating-64-Moisha-Online-Dating-Brantford-O
ntario-103022899071386 - suzanne lapalm online dating profile Search Tags: Free online dating sites france online art timeline biblical dating online dating site ola idaho online dating and the narcissist
Ramonita
#10 Ramonita Қонақ 29 сәуір 2022 11:49
adult dating online singapore - https://www.facebook.com/Best-Online-Dating-47-Dating-Online-Oklahoma-H-Johnson
-101427552566451 - black christian online dating services Search Tags: Dating iq test online matchmaker online gay dating for teens online dating service czech online dating site ola idaho
Willy
#11 Willy Қонақ 29 сәуір 2022 13:56
dating friends other women online - https://www.facebook.com/Best-Online-Dating-06-Gen-X-And-Online-Dating-10416191
2288499 - naughty kailua-kona hawaii online dating Search Tags: Dating sites belgium online dating sites spain free online dating websites in france online dating service spain
Alvin
#12 Alvin Қонақ 29 сәуір 2022 16:47
is russian online dating real - https://www.facebook.com/Online-Dating-Service-83-New-York-Dating-Online-Wasser
man-108118418554350 - online dating service singapore Search Tags: Online dating compare no fees online dating site keauhou hawaii online dating service france free online dating sites in finland
Trudi
#13 Trudi Қонақ 29 сәуір 2022 18:42
Hi, I do think this is a great website. I stumbledupon it ;) I will revisit yet again since I saved as a favorite it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide others.please click on the link below meaninghttps://zoom-wiki.win/index.php?title=Closest_fe_college_tennis_beginnin
g_computer_game_Recaps_294731122&oldid=520621https://Wiki-stock.win/index.p
hp?title=American_footbal_superbly_sink_Xliv_likelihood_to_accomplish_99478576&
amp;oldid=537826
Dolly
#14 Dolly Қонақ 29 сәуір 2022 20:12
10 best online casino - https://www.facebook.com/Online-Casino-Deposit-Bonus-27-Best-Online-Casino-Nz-2
022-106066755428125 - flash casino online sign in bonus Search Tags: All virtual casino and codes slots of fortune deposit code best canadian online casino fortune lounge online casino
Shay
#15 Shay Қонақ 30 сәуір 2022 02:16
I was able to find good info from your blog articles.learn more herehttps://zoom-wiki.win/index.php?title=Possibility_late_23_our_2011_american
_footbal_superbly_toile_8643122648&oldid=518325https://atomic-wiki.win/inde
x.php?title=Why_Are_Present_Pink_Nfl_Jerseys_164295413&oldid=534344
Nancy
#16 Nancy Қонақ 30 сәуір 2022 03:06
online dating sites uae - https://www.facebook.com/Online-Dating-Service-48-Online-Dating-Sites-Most-Popu
lar-107994945233553 - new york dating online wasserman Search Tags: Professional lesbian online dating service online dating sites canada chris anderson seattle online dating online dating in miami india
Shela
#17 Shela Қонақ 30 сәуір 2022 03:49
latest online dating romance sites - https://www.facebook.com/Online-Dating-Service-22-Dating-Online-Australia-10230
5502477305 - adult dating online belgium Search Tags: Perfect match dating find online online dating matches compatible dimensions statistical research of online dating costs of online dating services
Ouida
#18 Ouida Қонақ 30 сәуір 2022 05:47
online dating sweden free - https://www.facebook.com/Online-Dating-Service-06-Wine-Lovers-Chase-Dating-Onli
ne-109388318426258 - maryland bans online dating chatting Search Tags: Online dating site for free chat online dating sites in czech republic personals headlines male online dating online dating statistics by country
Florence
#19 Florence Қонақ 30 сәуір 2022 05:50
payday loans australia - https://www.facebook.com/Online-Payday-Loan-US-53-Easy-Cash-Loans-Online-102571
909116943 - long term cash advance loans Search Tags: Payday loans nc payday loan consolidation companies no bank account payday loans best payday loans
Emory
#20 Emory Қонақ 30 сәуір 2022 06:46
Howdy this is kinda of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!cheap mlb jerseyshttps://atomic-wiki.win/index.php?title=Turning_out_to_be_cool_-_health_
dimension_items_as_well_as_d_94427125229&oldid=544608https://wiki-planet.wi
n/index.php?title=A_Brand_New_Football_Season_Is_Set_To_Begin_Out_9042713933&am
p;oldid=552420
Mandy
#21 Mandy Қонақ 30 сәуір 2022 06:55
promotion code for 7sultans - https://www.facebook.com/Instant-Withdrawal-Casinos-Online-03-Vegas-Towers-Prom
o-Code-106322705402076 - playtech casinos coupon codes Search Tags: Rtg casino deposit bonus all usa deposit casinos usa big bonus casinos vegas deals promotion special
Cheryl
#22 Cheryl Қонақ 30 сәуір 2022 07:49
canadian online casino reviews - https://www.facebook.com/Instant-Withdrawal-Casinos-Online-02-Vegas-Slots-Onlin
e-Casino-116976360991425 - usa players casino promotions Search Tags: Ruby fortune deposit code english harbour casino codes slots of vegas cash coupon codes online casino with paypal
Latesha
#23 Latesha Қонақ 30 сәуір 2022 08:13
สมัครSLOTXO เว็บสล็อต SLOTXOTH สมัครสล็อตXO รับโบนัสฟรีที่ SLOTXOTH SLOTXOTH slotxo บนเว็บ
Ethan
#24 Ethan Қонақ 30 сәуір 2022 08:30
real vegas online bonus codes - https://www.facebook.com/USA-Online-Casino-TOP-List-63-Casino-Bellini-Welcome-B
onus-100285719347597 - how to beat online casinos Search Tags: Online casino united states usa online casino instant payout deposit casino bonuses usa lucky coin casino deposit
Agueda
#25 Agueda Қонақ 30 сәуір 2022 08:51
dating online usa free - https://www.facebook.com/Fast-Online-Dating-18-American-Dating-Online-Personals
-Single-113778811314555 - friend finder online dating services Search Tags: Writing effective online dating profiles catholic dating online single site italian singles online creating a online dating profile
Margarito
#26 Margarito Қонақ 30 сәуір 2022 08:53
I am truly thankful to the holder of this web site who has shared this great paragraph at here.clicking here will get you therehttps://www.liveinternet.ru/users/n0iwhtu905/post490918316//https://foxtro
t-wiki.win/index.php?title=Matching_Family_Pajamas_-_3_Reasons_You_Might_Need_T
o_Perfor_2422465938&oldid=495878
Jermaine
#27 Jermaine Қонақ 30 сәуір 2022 09:53
What a data of un-ambiguity and preserveness of precious experience about unpredicted feelings.cheap nba jerseyshttps://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/northern-carolina-s-preoccup
ation-via-continued-education-courthttp://maywins.mee.nu/?entry=3359389
Donnie
#28 Donnie Қонақ 30 сәуір 2022 12:56
Very descriptive blog, I liked that bit. Will there be a part 2?click more infohttps://fun-Wiki.win/index.php?title=Patriots_buyer_Kraft_tells_you_Hernand
ez_fabulous_can_teleph_854545951&oldid=526512https://wiki-canyon.win/index.
php?title=How_To_Play_Fantasy_Football_Survivor_Pools_1245161&oldid=521668
Malorie
#29 Malorie Қонақ 30 сәуір 2022 23:03
I used to be recommended this blog by means of my cousin. I am not certain whether this publish is written by way of him as no one else know such distinctive approximately my problem. You're incredible! Thank you!cheap nba jerseyshttps://meet-wiki.win/index.php?title=One_particular_lingerie_choices_ho
ckey_group_-_serious_64422105029&oldid=491604https://post-wiki.win/index.ph
p?title=Gambling_or_green_colored_these_kinds_of_Packers_football_ju_7742210493
2&oldid=501649
Elvia
#30 Elvia Қонақ 1 мам 2022 03:36
Excellent way of describing, and nice post to obtain data on the topic of my presentation subject matter, which i am going to present in university.link cortohttp://alexistlfv792.unblog.fr/2022/04/27/topmost-men-s-classes-ball-peopl
e-when-it-comes-to-2009-2010/http://akuizrfldvcunb5.mee.nu/?entry=3367137
Артқа 1 2 3 4 5 Алға
×