Жастар порталы
01.03.2022 557 0 aiko
Аристотель және перипатетика
Аристотель  (б.д.д. 384-322 жж.) – Платонның шәкірті, олай болса Сократ өзінің ұстаздары сияқты кез келген анық пікірдің әлсіз жері кімде-кім дефинитивті философияның түсіну...
Аристотель және перипатетика Толығырақ оқу
28.02.2022 467 0 aiko
Философиялық бағыттар мен жүйелердің алуантүрлілігі
Философия тарихы үшін негізгі мәселе оның кезеңденуі болып табылады. Анағұрлым бұл мәселеге жақын Г.В.Ф. Гегельдің «дәуірдің рухани квитэссенциясы» болып табылады. Осыған орай...
Философиялық бағыттар мен жүйелердің алуантүрлілігі Толығырақ оқу
28.02.2022 234 0 aiko
Философияның туындауы және пәндік, өзіндік анықтамасы
Философия б.д.д. VII-V ғасырда Үнді, Қытай, Грецияда қоғам дамып, ой еңбегі мен дене еңбегінің бөлінуі басталған шақта пайда болған. Осы кезеңнен рулық тайпалардан құл...
Философияның туындауы және пәндік, өзіндік анықтамасы Толығырақ оқу
01.06.2020 18 137 0 aiko
Эмоция туралы зерттеушілердің тұжырымдары
Эмоциялар адамның белгілі бір затқа бағытталған қажеттіліктерін сипаттайды. Эволюция үдерісінде эмоционалды түйсінулер мен күйлер өмірлік үдерістерді оңтайлы шекарасында қолдаудың...
Эмоция туралы зерттеушілердің тұжырымдары Толығырақ оқу
01.06.2020 2 382 0 aiko
Музыкалық терапияның тәрбиелік мәні және оның қызметі
Қазақстан Республикасының Орта білімді дамыту тұжырымдамасында білім беру саласының ең негізгі талабы: кең дүниетанымдық көзқарас, толық құзыреттілік, шығармашылық әрекетке бейім...
Музыкалық терапияның тәрбиелік мәні және оның қызметі Толығырақ оқу
17.05.2020 661 0 aiko
Aрaб хaлифaты дәуіріндегі ислaм өркениеті мен философиясы
Aрaб хaлифaт мемлекеті (Aрaб империясы) ортa ғaсырдaғы Aрaб түбегіндегі жергілікті aрaб тaйпaлaрының бірігу мен сыртқa қaрaй жүргізген сәтті жорықтaрдың нәтижесінде құрылғaн Ислaм...
Aрaб хaлифaты дәуіріндегі ислaм өркениеті мен философиясы Толығырақ оқу
15.05.2020 765 0 aiko
Антикалық философиядағы тұлға қауіпсіздігі түсінігі
Жаратылыс үдерістерін бақылау арқылы адамзат табиғи қауіптердің көзі ретінде от, су, ауа, жер деп біліп, табиғат өз күш-жігерін танытанындығын айқындалады. Аталған денелер адамның...
Антикалық философиядағы тұлға қауіпсіздігі түсінігі Толығырақ оқу
11.05.2020 1 640 0 aiko
Шығыс философиясындaғы aдaм мәселесі
Ежелгі Қытaйлaрдың діни дүниетaнымы дa aсa бір фaнaттық діншілдікке негізделмегендіктен, ол дa екінші бір қырынaн дүниеге көзқaрaс, үшінші бір қырынaн концептуaльді негіздері бaр...
Шығыс философиясындaғы aдaм мәселесі Толығырақ оқу
04.05.2020 17 633 0 aiko
Саяси және мемлекеттік билік
Саяси биліктің мазмұны мемлекеттік биліктен де кеңірек. Саяси билік – ол мемлекеттік биліктің құрамын қалыптастыратын жүйе. Саяси билікке жататындар: қоғамда ресми қабылданған...
Саяси және мемлекеттік билік Толығырақ оқу
04.05.2020 9 245 0 aiko
Саясат ұғымы
«Саясат» ұғымын түсінудің екі негізі бар. Бірінші негізі ежелгі гректің «politike» ұғымы (мемлекетті басқару өнері) деген мағнаны білдіреді. «Саясат» деген түсініктің екінші...
Саясат ұғымы Толығырақ оқу
×