Жастар порталы
11.02.2021 163 0 aiko
Шактизмдегі тантр мəтіндерінің қалыптасу алғышарттары, рөлі мен маңыздылығы
Əйел құдайға деген сенім ертеден-ақ, тек үнділерде ғана емес, бүкіл Еуразия құрлығында шоғырланған халықтардың түсінігінде болды. Көптеген қазба жұмыстарда тастан, балшық,...
Шактизмдегі тантр мəтіндерінің қалыптасу алғышарттары, рөлі мен маңыздылығы Толығырақ оқу
11.02.2021 105 0 aiko
Дінтану саласында гендерлік қатынастардың көрініс табуы
Гендерлік зерттеулер әлеуметтану саласында, оның ішінде дінтану саласына да өзіндік жаңалықтар мен зерттеу алаңдарын кеңейтуде. Бұл ең алдымен секуляризация, модернизация және...
Дінтану саласында гендерлік қатынастардың көрініс табуы Толығырақ оқу
02.06.2020 518 0 aiko
Дінтанулық білімнің шетелдік тәжірибесі (Н.А. Рубакин мен Н. Смарт еңбектерін
Дінтанулық білім дінді ғылыми позиция мен философияның әр түрлі бағыты тұрғысынан зерттеп, діни бірлестіктермен байланыссыз, бейтарап зерттеуге бағытталған. Дінтанулық білім дінді...
Дінтанулық білімнің шетелдік тәжірибесі (Н.А. Рубакин мен Н. Смарт еңбектерін талдау негізінде) Толығырақ оқу
01.06.2020 201 0 aiko
Қaзaқcтaндaғы діни журнaлистикa мәселелері
Бұқaрaғa бaғыттaлғaн aқпaрaт құрaлдaры қоғaмдық пікірді қaлыптacтырып, қоғaмдық құндылықтaрды caқтaудa aйтaрлықтaй caлмaққa иe. Бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaрынa мeрзiмдi бacпacөз...
Қaзaқcтaндaғы діни журнaлистикa мәселелері Толығырақ оқу
01.06.2020 317 0 aiko
Қaзіргі Қaзaқстaндaғы дінтaну сaлaсындa мaмaндaрды дaйындaудың өзекті мәселелері
Бүгін біз қазіргі Қазақстандағы дінтану саласында білім беру және ғылым мәселелері бойынша белгілі бір тәжірибенің жинақталғандығы туралы айта аламыз [1]. Осы мәселе төңірегінде...
Қaзіргі Қaзaқстaндaғы дінтaну сaлaсындa мaмaндaрды дaйындaудың өзекті мәселелері Толығырақ оқу
17.05.2020 729 0 aiko
Дінтанудағы христиандық тарихын оқытудың ерекшеліктері
Заманауи дінтану аясында діндер тарихын оқытудың әдіснамалық ұстанымы ғылымилық пен зайырлылық қағидаты діндердің шығуы мен қалыптасу жолдарын, қазіргі даму ерекшелігін айқындап...
Дінтанудағы христиандық тарихын оқытудың ерекшеліктері Толығырақ оқу
02.05.2020 2 682 0 admin
ДІНТАНУ ҒЫЛЫМЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ДАМУЫ
Дінтану пән есебінде немесе жеке ғылым жүйесі болып XIX ғасырдың екінші жартысында дүниеге келді. Дегенмен, дінтанудың қайнар көздері сонау ортағасырлық христиан философтарының,...
ДІНТАНУ ҒЫЛЫМЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ДАМУЫ Толығырақ оқу
02.05.2020 2 087 0 admin
БІЛІМ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ЗАЙЫРЛЫЛЫҚ ҚАҒИДАТТАРЫ
Білім беру –  тиісті оқу орны арқылы ғылыми мағлұмат беріп, адамның танымын, білімін, дағдысын, дүниеге көзқарасын жетілдіру үдерісі; қоғам мүшелерінің мәдениетін дамытудың...
БІЛІМ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ЗАЙЫРЛЫЛЫҚ ҚАҒИДАТТАРЫ Толығырақ оқу
02.05.2020 727 0 aiko
Дінтану мамандығы – қоғам сұранысы!
Дін – дәстүр болымысымен ұрпақтан ұрпаққа мұра ретінде беріліп, дін мен дәстүр үндестігі заңдылыққа айналды. Кез-келген халықтың мәдениеті мен өмір сүру салтының басты қайнары...
Дінтану мамандығы – қоғам сұранысы! Толығырақ оқу
01.05.2020 416 0 aiko
ХХ ғасырдың екінші жартысындағы дінтану
ІІ-ші дүниежүзілік соғыстан кейінгі діни зерттеулер «заманауи дінтану» деп аталды. ХХ ғасырдың ортасына дейін дінді зерттеуге байланысты халықаралық конгресстер өтті. Солардың...
ХХ ғасырдың екінші жартысындағы дінтану Толығырақ оқу
19.03.2019 466 0 admin
Дінтанудағы ұғымдар мен терминдердің топтары
Дінтануда ұғымдар мен терминдердің бірқатар топтары баса көрсетіледі:  1) онда жалпыфилософиялық және әлеуметтік-философиялық категориялар — «болмыс», «сана», «таным», «бейнелеу»,...
Дінтанудағы ұғымдар мен терминдердің топтары Толығырақ оқу
19.03.2019 1 087 0 admin
Дінтанудың негізгі бөлімдері
Дінтану бүгінде бірқатар бөлімдерді қамтиды, олардың арасынан философия, әлеуметтану, психология, феноменология, дін тарихы негізгілері болып табылады....
Дінтанудың негізгі бөлімдері Толығырақ оқу
Артқа 1 2 Алға