Жастар порталы
02.06.2020 5 615 0 aiko
Діндарлық феномені, мәні мен типтері
Қазіргі дін социологиясы мен психологиясындағы маңызды әрі күрделі мәселелердің бірі – діндарлық ұғымы. Дін социологиясы діндарлық феноменін зерттеуде оның әлеуметтік көріністері...
Діндарлық феномені, мәні мен типтері Толығырақ оқу
02.06.2020 2 304 0 aiko
Қазіргі қазақстандық қоғамдағы дәстүрлі емес діни қозғалыстар
Теориялық мaңыздылығы: жұмысың мaзмұнындa қaрaстырылғaн ғылыми деректер, дінтaну, сaясaттaну, мәдениет пен өркениеттің дaмуынa қосaр үлесі мол. Сондaй-aқ aрнaйы дінтaну пәні...
Қазіргі қазақстандық қоғамдағы дәстүрлі емес діни қозғалыстар Толығырақ оқу
01.06.2020 765 0 aiko
Басты міндет – жастардың діни сауаттылығын арттыру
Тәуелсіздікке ие болғaннaн бері еліміз жaһaндық үрдістердің зaңдылығынa қaдaм бaсты. Әлемдік aхуaл үлкен aлпaуыт мемлекеттердің өзін тығырыққa тіреп қойғaны белгілі. Геосaяси...
Басты міндет – жастардың діни сауаттылығын арттыру Толығырақ оқу
01.06.2020 409 0 aiko
Қaзaқcтaндaғы діни журнaлистикa мәселелері
Бұқaрaғa бaғыттaлғaн aқпaрaт құрaлдaры қоғaмдық пікірді қaлыптacтырып, қоғaмдық құндылықтaрды caқтaудa aйтaрлықтaй caлмaққa иe. Бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaрынa мeрзiмдi бacпacөз...
Қaзaқcтaндaғы діни журнaлистикa мәселелері Толығырақ оқу
01.06.2020 828 0 aiko
Қaзіргі Қaзaқстaндaғы дінтaну сaлaсындa мaмaндaрды дaйындaудың өзекті мәселелері
Бүгін біз қазіргі Қазақстандағы дінтану саласында білім беру және ғылым мәселелері бойынша белгілі бір тәжірибенің жинақталғандығы туралы айта аламыз [1]. Осы мәселе төңірегінде...
Қaзіргі Қaзaқстaндaғы дінтaну сaлaсындa мaмaндaрды дaйындaудың өзекті мәселелері Толығырақ оқу
17.05.2020 3 149 0 aiko
Буддизм антропологиясы: тұлғалық рухани жетілу мен өмірмәнділік мақсаттар
Көне Үнді философиясы көп жағдайда діни-философия деп аталады. Олай болса, олардың діндерінің жалпы сипаты құлшылықпен қатар дүниеге философиялық көзқарасты қатар алып жүруге...
Буддизм антропологиясы: тұлғалық рухани жетілу мен өмірмәнділік мақсаттар Толығырақ оқу
17.05.2020 3 007 0 aiko
Кореядағы діни синкретизм ерекшеліктері
Корей діндерінің тарихында шығыстың үш классикалық діні конфуцийшілдік, буддизм мен даосизм маңызды орын иеленеді. Сондай-ақ, ХІХ ғасырда таралған батыстың христиан діні де корей...
Кореядағы діни синкретизм ерекшеліктері Толығырақ оқу
17.05.2020 7 451 0 aiko
Ежелгі түркілердің наным-сенімдеріндегі салт-дәстүр, тыйым мәселесі
үркілердің ежелгі тіршілік ету салттары – кең даласы мен шаруашылығы, өмір сүру дағдылары, дүниетанымдық бағдары олардың ұлт ретінде сақталып, өзін-өзі әлемде танытуға, әлемдік...
Ежелгі түркілердің наным-сенімдеріндегі салт-дәстүр, тыйым мәселесі Толығырақ оқу
15.05.2020 806 0 aiko
Орта ғасырдағы қауіпсіздік туралы философиялық көзқарастар
Ортағасырлар ойшылдарының пікірлерінің қазіргі көрінісі Ежелгі дүниедегі секілді осы кезеңге дейін жеткен деректер негізінде нақтыланды. Бұл кезең идеологиясы қатып қалған діни...
Орта ғасырдағы қауіпсіздік туралы философиялық көзқарастар Толығырақ оқу
14.05.2020 1 226 0 aiko
Қазақстандағы жаңа протестанттық ұйымдар және олардың миссионерлік қызметі
Евангелизациялау мақсатында жүргізілген миссионерлiк жұмыс тарихы шамамен VII ғасырдан басталып, қазіргі күнге дейін тоқтаусыз жүргiзiліп келедi. Кеңес дәуiрiнің орнауына дейiн...
Қазақстандағы жаңа протестанттық ұйымдар және олардың миссионерлік қызметі Толығырақ оқу
14.05.2020 2 115 0 aiko
Исламның Батыс Еуропа елдеріне таралу себептері
ХХ ғасырдың соңғы он жылын саралап қарасақ, исламның қауіпсіздігі мен рөлі туралы аз сөз болмаған екен. Басқа діндермен салыстырғанда хақ дініміз көптеген ғылыми еңбектер мен...
Исламның Батыс Еуропа елдеріне таралу себептері Толығырақ оқу
12.05.2020 793 0 aiko
Батыс ойшылдарының адам мәніне жалпылама сипаттары
Бағыттар: прагматизм мен діни тәжірибе:...
Батыс ойшылдарының адам мәніне жалпылама сипаттары Толығырақ оқу
×