Жастар порталы
01.03.2022 443 0 aiko
Натурфилософия
Натурфилософия  (Сократқа дейінгі кезең философиясы) «фюзис» мәселесін қарастырады. Оның өкілдері адам мен ғарыш, дүниенің алғашқы пайда болуын және оның құрылымын зерттейді....
Натурфилософия Толығырақ оқу
28.02.2022 372 0 aiko
Философиялық бағыттар мен жүйелердің алуантүрлілігі
Философия тарихы үшін негізгі мәселе оның кезеңденуі болып табылады. Анағұрлым бұл мәселеге жақын Г.В.Ф. Гегельдің «дәуірдің рухани квитэссенциясы» болып табылады. Осыған орай...
Философиялық бағыттар мен жүйелердің алуантүрлілігі Толығырақ оқу
×